Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

3. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarınızı Katlayın]

3. Sınıf İngilizce Yıllık Plan

3. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarınızı Katlayın]

İngilizce eğitiminin erken yaşlarda başlaması, çocukların sosyokültürel ve bilimsel değerler ile eleştirel bakış açısı kazanması açısından oldukça önemlidir. Dolayısıyla yabancı dil eğitimi öğrencilere yalnızca ikinci bir dil öğretmez, bunun yanı sıra birçok önemli özelliği kazandırır. Ayrıca yabancı dil öğrenen çocuklar, akranlarının birkaç adım önüne geçer. Ancak bütün bunlar için kaliteli, sürdürülebilir ve etkin bir İngilizce eğitimi verilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Yabancı dil eğitiminde konular, bunların işlenme sırası ve işleniş şekli başarı açısından önemlidir.

Bu detayların yer aldığı ve İngilizce öğretmenleri için adeta rehber konumunda olan 3. sınıf İngilizce yıllık plan yazımızın devamında yer almaktadır.

 

İngilizce Neden Önemli?

Dünya üzerinde birçok dil konuşulmaktadır. Hiç şüphesiz bunların başında 2 milyar insanın konuştuğu İngilizce gelmektedir. Dünya dili ve uluslararası dil olarak bilinen İngilizce, günümüzde artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere başta olmak üzere birçok ülkede İngilizce resmi dildir. Ayrıca söz konusu ülkelerin etki alanlarında da bu dil yoğun olarak konuşulmaktadır. Dolayısıyla dünyaya açık ve ufku geniş bireyler yetiştirmek için İngilizcenin olabildiğince erken yaşlarda öğretilmesi gerekir.

 

İlkokul İngilizce Dersinin İçeriği 

İlkokuldaki İngilizce dersi içeriği, daha önceden planlanmış kazanımlara göre şekillenmektedir. Öğrencilere kazandırılması amaçlanan kazanımlar, bunlarla ilgili konular ve uygun etkinler, genel itibariyle söz konusu dersin ilkokuldaki içeriğini oluşturmaktadır.

İlginizi Çekebilir: 2. Sınıf İngilizce Yıllık Plan | [Bu Çizelge ile Başarı Kaçınılmaz]

 

İlkokul İngilizce Dersi Yıllık Planın Amacı

Yıllık plan; bir öğretim yılı içerisinde gerçekleştirilecek bütün öğretim etkinliklerinin detaylı olarak planlandığı çalışma planıdır. Plan içerisinde hangi tarihte, hangi konuların işleneceği ve öğrencilere hangi kazanımların kazandırılacağı bellidir. Farklı bir tanım ile yıllık plan; öğrencilere bir öğretim yılında kazandırılacak davranışlar ile içerik boyutunun bir matriks üzerinde gösterilmiş halidir.

Yabancı dil öğretiminde temel hedef, öğrencilerin yabancı dilin temel kurallarını öğrenmesi, kelime haznelerini geliştirmeleri, okuduklarını ve duyduklarını anlama ve kendisini yazılı ve sözlü olarak ifade etmesini sağlamadır. Yabancı dil ile öğrenciler sosyal ve mesleki yaşamlarında İngilizceyi temel seviyede öğrenirler.

 

İlkokulda İngilizce’nin Çocuklar İçin Önemi

Çocuklarda İngilizce öğrenimi, ana dil kadar önemsenmesi gereken bir alandır. Günümüzde birçok aile henüz okul öncesi dönemden başlayarak çocuklarının yabancı dil öğrenmesini istemektedir. Yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda verilmesi, çocuklar açısından birçok önemli yararı barındırmaktadır.

Erken yaşta İngilizce eğitiminin verilmesinin en önemli nedeni, bu dönemde öğrenmenin daha hızlı olması ve öğrenilenlerin de kalıcılığının yüksekliğidir. Bunun yanında erken yaşlarda öğrenilen İngilizce, ana dil kadar akıcı ve doğru konuşulabilmektedir. Bir diğer önemli nokta ise farklı bir dilin öğrenilmesinin bilişsel gelişime olan pozitif etkisidir. Yabancı bir dil öğrenerek hafızanın güçlendirilmesi, yaratıcılığın arttırılması ve bilişsel becerilerin kazandırılması mümkündür.

Yabancı dil öğretimi kültürel bakımdan da önemli bir zenginlik sağlar. Erken yaşlardan başlayarak farklı kültürlerin tanınması ve kendi kültürüyle karşılaştırma fırsatı öğrencilere verilmektedir. Böylece çocuklar erken yaşlarda farklı kültürlere saygı duymayı ve kültürlerin insanlar üzerindeki etkisini fark edebilmeyi kavramaktadır. Bütün bunlar yeni bir dil öğrenmenin yanında çocukların objektif değerlendirme yapma, dünyaya açık olma ve ufkunun geniş olmasına katkı vermektedir.

 

3. Sınıf İngilizce Konu Müfredatı

3. sınıf İngilizce yıllık plan içerisinde müfredat yer alır. Müfredatta olan kazanımlara uygun olan konularla hazırlanan yıllık plan aşağıda yer almaktadır. Sonrasında ise yıllık planınızı yazının sonundaki linkten indirebilirsiniz.

1. Ünite Greeting – Selamlama

·         Greeting and saluting (Hi, Hello, Good evening, Good night,…)

·         Introducing oneself (My name is/This is …, I am … )

·         Naming numbers (Numbers from 1 to 20)

2. Ünite My Family – Ailem

·         Asking about and introducing family members (Who is …?)

3. Ünite People I Love – Sevdiğim İnsanlar

·         Describing characters/people (Are you young?)

·         Expressing ability and inability (Can s/he …?)

4. Ünite Feelings – Duygular

·         Expressing feelings (I am happy, I feel good)

·         Making simple suggestions (Let’s …)

5. Ünite Toys and Games – Oyuncaklar ve Oyunlar

·         Expressing Quantity (How many …. are there?

·         Naming colors (My ball is green. It’s a yellow kite.)

·         Talking about possessions (Have you got …? Yes, I have)

6. Ünite My House – Evim

·         Describing sizes and shapes (Is it big? Yes, it is. No it is small.)

·         Talking about locations of things (Where is ….?)

·         About possessions (Has s/he has. No, s/he has not)

7. Ünite In My City – Şehrimde

·         Apologizing (Sorry, So sorry, Sorry about that)

·         Talking about locatoins of things and people (Where are you …? Where is the …?)

8. Ünite Transportation – Ulaşım

·         Talking about locations of things (Where is the boat?)

·         Asking and giving information about transportation (How can i go/get to …?)

9. Ünite Weather – Hava

·         Describing the weather (How is the weather? It’s rainy/snowy)

10. Ünite Nature – Doğa
·         Expressing likes and dislikes (I like/love, but I dislike/hate)
·         Making simple inquiries (Are there four dogs? Yes there are four dogs, No. There is one dog.)
·         Talking about nature and animals (This/That/It is a cat. It’s a big and white.)

3. sınıf İngilizce plan, buradanbastir tarafından sizlerle paylaşılmaktadır. Güncel müfredata göre hazırlanan bu plan ile 3.sınıftaki eğitim ve öğretim sürecini sorunsuz olarak tamamlayabilirsiniz. Söz konusu plana aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. (Yıllık plan https://www.ingilizceciyiz.com/ sitesinden alınmıştır.)

 

         >>>  3.Sınıf İngilizce Yıllık Planına Ulaşmak İçin Buraya Tıklayın. <<<

 

PDF olarak indirdiğiniz 3. Sınıf İngilizce yıllık planını kaliteli basılmış çıktısını buradanbastir.com ile alabilirsiniz. Üstelik kapınıza kadar teslim.

 

Yararlanılan Kaynaklar:

  • http://abakus.inonu.edu.tr/xmlui/handle/11616/9150
  • https://www.worldintedu.com/ingilizce-nin-onemi/
  • https://testleri.gen.tr/3-sinif-ingilizce-mufredati.aspx
  • http://formasyon.akdeniz.edu.tr/wp-content/uploads/2020/05/14-hafta2.pdf
  • https://abapsikoloji.com/cocuklarda-yabanci-dil-egitimine-nasil-ve-ne-zaman-baslanilmali/
  • https://temelegitim.ogu.edu.tr

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler