Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

ALES Türkçe Çıkmış Sorular PDF İndir | 2010 – 2021 Tüm Yıllar

ALES Türkçe Çıkmış Sorular PDF

ALES Türkçe Çıkmış Sorular PDF İndir | 2010 – 2021 Tüm Yıllar

ALES başarısı için her dersin ve her sorunun büyük bir önemi vardır. Ancak bazı dersler, soru sayılarının fazla olmasından dolayı daha önemlidir. Türkçe de bu kategoride yer alan derslerden olup, adayların sınav sonuçlarını çok fazla etkiler. Sınavdan istenilen sonuçların alınması ve rakiplerin bir adım önüne geçilmesi için Türkçe sorularının olabildiğince kayıpsız şekilde geçilmesi gerekir. Bunun içinse ALES Türkçe çıkmış sorular, sınavdan önce en az bir defa çözülmelidir. ALES Türkçe çıkmış sorular ve tüm cevapları PDF şeklinde sizler için derledik. Tüm yıllar ve indirme linkleri yazımızda.

 

ALES Türkçe Bölümünde Kaç Soru Sorulacak?

ALES, bilinen uzun adıyla Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, akademik kariyeri hedefleyenleri ilgilendiren bir sınavdır. Ülke içindeki üniversitelere yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmak, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına başvurmak için adayların yüksek bir ALES puanına sahip olması gerekir. Ayrıca bazı kurum ve kuruluşların da burs verirken yapılan bu sınavın puanını istediği bilinmektedir.

ALES, sayısal ve sözel olmak üzere 2 bölümden oluşur. Sayısal bölüm, 50 matematik sorusundan oluşurken, sözel bölüm ise 50 Türkçe sorusundan oluşmaktadır. Yani sınav toplamda 100 sorudan oluşur ve bu soruların tamamı için adaylara 150 dakika verilir. Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü bu sınavda sayısal ve sözel puan türlerinin hesaplanması için farklı katsayılar kullanılır.

 

ALES Türkçe Çıkmış Sorular ve Cevap Anahtarları

ALES Türkçe, özel mantık temelindeki sorulardan meydana gelir. Klasik Türkçe sorularına kıyasla buradaki soru tipleri daha farklıdır ve özel bir aşinalık gerektirir. Aşina olmayanlar, bu sürece dezavantajlı olarak başlar ve bazı rakiplerinin direkt olarak gerisinde kalır. İşte bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için ALES Türkçe çıkmış sorular PDF dosyasının indirilerek, soruların çözülmesi gerekir.

ALES Türkçe çıkmış sorular, sınava aşinalık kazanmanız ve soru tiplerini anlamanız için son derece önemlidir. Paragraf ve okuduğunu anlama sorularının nasıl sorulduğunu da görerek, önemli bir avantaj sağlarsınız. Bunları çözerek genel tekrar yapmış ve durumunuzu görmüş olursunuz.

ALES Türkçe Çıkmış Sorular PDF

2021 İlkbahar ALES Çıkmış Sorular
2020 İlkbahar ALES Çıkmış Sorular
2019 İlkbahar ALES Çıkmış Sorular
2019 Sonbahar ALES Çıkmış Sorular
2019 Kasım ALES Çıkmış Sorular
2018-ALES/3 (Sonbahar Dönemi) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
2018-ALES/2 Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)
2018 (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2017  (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2017  (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2016  (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2016  (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2015 (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2015 (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2014  (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2014 (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2013  (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2013 (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2012 (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2012 (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2011 (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2011  (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2010 (ALES) İlkbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı
2010  (ALES) Sonbahar Dönemi Testi ve Cevap Anahtarı

Kaynak: ogrencigundemi.com

 

ALES Puanı Hesaplama

ALES puanı, 5 yıl boyunca geçerli sayılır. Dolayısıyla şimdi alacağınız puanı, 5 yıl içinde kullanabilirsiniz. Başvurularda buradan alınacak puanın %50’lik etkisi olduğundan, yüksek puan alanların başvuru sürecinde son derece avantajlı olduğu ifade edilebilir.

Kaynak: remzihoca.com

 

·  Katsayı Tablosu 

 ALES   SAYISAL SÖZEL 
 Sayısal  0,75 0,25 
Sözel 0,25 0,75 
Eşit Ağırlık 0,50 0,50 

İlginizi Çekebilir: ÖSYM ALES Çıkmış Sorular PDF İndir (2006 - 2021 Tüm Yıllar)

 

ALES Türkçe Konuları

Yapılacak olan başvurularda ALES sözel puan türü kullanılacaksa, çalışmalarınızı sözel puan türü için daha yüksek katsayıya sahip olan Türkçe bölümüne ağırlık vererek yapmanız gerekir. Bu süreçte başarılı olabilmek için öncelikle konuların bilinmesi ve tanınması gerekir. Sözel bölümünde yer alan Türkçe konuları ve bunlara ilişkin detaylar genel olarak şu şekildedir:

·  Sözcükte Anlam

Sözcükte anlam; tek bir sözcüğün veya birkaç kelimeden oluşan sözcük öbeklerinin anlamları ve cümleye kattıkları anlam konusudur. Sınavda çıkan sorular da çoğunlukla tek bir sözcüğün veya sözcük öbeğinin anlamına dair sorulmaktadır.

·  Cümlede Anlam

Cümlede anlam; tek bir cümle ile anlatılmak istenendir. Sınavda, yine bu doğrultuda sorular sorulmakta ve adayların, bu alandaki bilgileri yorumlama yetenekleri ölçülmektedir.

·  Anlatım Biçimleri

Anlatım biçimleri; betimleme, öyküleme, örneklendirme, karşılaştırma, açıklama ve tartışma gibi anlatım yöntemleriyle ilgili olan sorulardır. Bu konuya dair ne anlatılmak istendiği veya anlatımda hangi tekniğin kullanıldığı türden sorular gelebilir.

·  Anlatım Bozuklukları

Anlatım bozuklukları, paragraf içerisindeki veya cümledeki anlatımı bozan bölümlerin varlığının tespitine yönelik bir konudur. Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması, birbiriyle çelişen kelimelerin aynı cümlede yer alması, sözcüğün yanlış yerde bulunması türünden nedenlere bağlı olarak anlatım bozuklukları meydana gelir.

·  Paragraf

ALES içerisinde adayların karşısına en fazla çıkacak olan soru tipidir. Paragraftaki ana fikir, temel konu, yardımcı fikir, paragraf başlığı gibi konular üzerinden adayların bilgi ve becerileri ölçülür.

·  Sözel Mantık Soruları (Mantıksal Akıl Yürütme)

Türkçe bölümündeki ağırlıklı konulardan biridir. Zor olan bu konunun standart sapması da yüksektir. Dolayısıyla sınavda rakiplerinizin önüne geçebilmeniz için bu konuya hâkim olmanız son derece önemlidir.

Mantıksal akıl yürütme soruları; sözel zekaya dayalı problem çözme, sözel akıl yürütme, şifreleme ve şifre çözme gibi soru tiplerinden meydana gelir. Söz konusu sorular ise çıkarım kurguları, eşleştirme kurguları, sıralama kurguları, tablo yorumlama kurguları gibi içerikler şeklinde sorulmaktadır. Ayrıca bu konuda gündelik yaşam içerisindeki kavramlar da sıklıkla kullanılır.

İlginizi Çekebilir: En Yakın Fotokopici İçin Haritadan Konum Aramanıza Gerek Yok!

 

ALES Türkçe Soru Dağılımı

Akademik kariyer hedefi olanlar ve bu kapsamda yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi veya öğretim görevlisi kadrosuna kabul edilmek isteyen adayların ALES sonuç belgesine sahip olması gerekir. Sözel puan türüyle başvuru yapacak adayların Türkçe bölümüne, katsayısı daha yüksek olduğu için daha fazla ağırlık vermesi gerekir. Ayrıca alınacak puanın yüksek olması için sayısal bölümden de olabildiğince soru çözülmesi önemli bir diğer detaydır. ALES içerisindeki Türkçe bölümüne ilişkin soru dağılımı şu şekildedir:

KONU

SORULAR

Sözcükte Anlam

1 - 2

Cümlede Anlam

3 - 4

Paragraf

35 - 40

Sözel Mantık

8 - 10

 

ALES Türkçe Nasıl Çalışılır?

ALES Türkçe bölümünden başarılı olabilmek için bu derse doğru şekilde çalışmak ve hazırlanmak gerekir. Bir derse çalışmak, herhangi bir kaynak kitap alarak okumak ve içerisindeki soruları çözmek demek değildir. Burada esas olan doğru tekniğin kullanılması ile birlikte planlı ve programlı bir şekilde sürecin devam ettirilmesidir. ALES Türkçe dersine çalışırken dikkat edilmesi gereken farklı unsurlar vardır. Bunlardan öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:*

>  ALES Sözel Bölüm Konu İçeriklerini İnceleyin 

Doğru bir çalışma programı ve planının oluşturulabilmesi için ilk olarak soru dağılımının dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Hangi konudan kaç soru çıktığı, yıllara göre dağılımın nasıl değiştiği bilinmelidir. Böylece hangi konulara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiği kolay şekilde belirlenir ve doğru bir plan oluşturulur.

>  Çıkmış Sorular ve Deneme Testleri Çözün 

Çıkmış soruların ve deneme testlerinin çözülmesi, bütün dersler için geçerli olan bir konudur. Unutulmamalıdır ki ALES, alışılmışın dışında bir sınavdır ve burada hız çok önemlidir. ALES Türkçe çıkmış sorular çözülerek sınava aşinalık kazanılabilir. Böylece soru tipleri ve çeldiriciler hakkında fikir edinilerek, soruların daha hızlı bir şekilde çözülmesi sağlanabilir.

>  Günlük Paragraf Rutinleri Belirleyin 

ALES sözel bölümünün yaklaşık %80’inin paragraf temelli sorulardan oluştuğu bilinmektedir. Dolayısıyla bunlarda zaman kaybetmemek ve doğru yanıta hızlı bir şekilde ulaşabilmek için paragraf rutinleri oluşturulmalıdır. Her gün belli sayıda paragraf sorusu çözülerek, sınava etkili bir şekilde hazırlanılabilir.

>  Bölüm ve Kurumlar İçin Puan Araştırması Yapın 

Bölüm ve kurumların puan skalalarında bazı farklılıklar bulunabilir. Dolayısıyla öncelikle size lazım olan puan türü araştırılarak belirlenmelidir. Sonrasında ise ilgili puan türü ve seviyesine uygun bir çalışma planı oluşturulmalıdır.

>  Bol Bol Matematik Soruları Çözün 

ALES sözel bölümde rakiplerinizi geçmek ve bu noktada bir fark oluşturmak için matematik dersini kullanabilirsiniz. Matematik çözebilen sözel adayları, haliyle rakiplerinden daha önde yer alacak ve sınav sonucunda daha yüksek puan alacaktır. Bu noktada matematikte kolay olarak nitelendirilen konuların belirlenmesi ve bunlara yönelik çalışmaların yapılması yararlı olacaktır.

İlginizi Çekebilir: İstanbul’da Ucuz Fotokopi Çekimi – Üstelik Evinizden Çıkmadan!

>  Yanlış Çıkan Sorularınızı İnceleyin 

Test çözümü sonrasında yanlış soruların detaylı olarak incelenmesi gerekir. Böylece hatanın nerede olduğu, varsa bilgi eksikliğinin açığa çıkarılması mümkün olur. Bahsedilen basit uygulama, konu ve bilgi eksiklerinin kapanması adına oldukça önemlidir.

>  Hızlı Okuma Teknikleri Öğrenin 

ALES sözel bölümün genel olarak paragraflardan oluştuğunu söylemek yanlış olmaz. Dolayısıyla bu bölümde bol bol okuma yapılır. Okumaların hızlı yapılması ve okunanların da anlaşılması çok önemlidir. Bunu sağlamak için hızlı okuma tekniklerinin öğrenilmesi ve söz konusu tekniklerin kullanılması yararlı olacaktır.

>  Çalışacağınız Dokümanların Çıktısını Alın

Gelişen teknoloji ile birlikte kaynakların bir kısmı online ve dijital ortamlara taşınmıştır. Telefon, bilgisayar ve tablet gibi teknolojik aletler kullanılarak, online ve dijital kaynaklara erişim sağlanır. ALES Türkçe için de söz konusu kaynaklar kullanılabilmektedir. Ancak bunların yoğun olarak tercih edilmemesi gerekir. Zira Türkçe, bol okumaların yapıldığı bir derstir. Bu tür teknolojik cihazlar hem gözlerin yorulmasına neden olur ve zihinde dağınıklık yapar. Bunun yerine klasik yöntem olan kâğıt ve kalem ile çalışmak daha doğru olacaktır.

Sınavdan istediğiniz sonucu alabilmek için ALES Türkçe çıkmış sorular PDF dosyasının çıktısını kaliteli ve ekonomik olarak buradanbastir.com adresinden temin edebilirsiniz. Online baskı merkezimiz, sahip olduğu son teknoloji ürünü baskı makineleri ve kaliteli mürekkepleri ile siparişlerinizi kaliteli, hızlı ve ekonomik olarak hazırlar. Hazırlanan siparişler ise kısa sürede verdiğiniz adrese teslim edilir.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler