Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB Kazanım Kavrama Testleri 10.Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

MEB Kazanım Kavrama Testleri 10.Sınıf

MEB Kazanım Kavrama Testleri 10.Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ilgili birimlerince hazırlanan kazanım kavram testleri 10.sınıf öğrencilerinin kazanımları hangi ölçüde kazandığını ölçmede kullanılır. Öğrencilerin konulardaki eksiklerini görmesine yardımcı olur. Bunun yanında öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve kalıcı olmasını sağlar. Kaliteli ve kapsamlı olan bu testler, öğrencilerin genel başarısını direkt olarak olumlu etkileme gücüne sahiptir.

Öğrencilerin derslere daha hızlı adapte olmasını sağlayacak olan 10. sınıf kazanım kavrama testlerinin tüm PDF linkleri yazımızda.

 

10. Sınıf Kazanım Testleri  

10.sınıf kazanım kavrama testleri, her ders için özel olarak hazırlanmıştır. Soruların MEB tarafından hazırlanması hem kaliteli konulara uygun hem de MEB’in yapmış olduğu sınavlardaki sorulara benzer olmasını sağlar. Dolayısıyla başarıya giden yolda bu testlerin çok önemli bir araç olduğu unutulmamalıdır.

 

·  Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri  

İnsanlar, duygu ve düşüncelerini karşıdaki kişilere aktarmak için edebiyattan yararlanılır. Edebiyatta, içerik önemli olsa da içeriğin nasıl dile getirildiği en az onun kadar önemlidir. Edebiyat, bir eseri ele alırken içinde bulunduğu dönemi, sanatçıyı, bilimi ve türünü yakından inceler. Edebi eserin incelenmesi ve analiz edilmesi, esasen bir sosyal bilim olarak da kabul edilebilir. Bu derse ilişkin kazanım kavrama testlerini aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.

TEST 1  (Edebiyat - Tarih ve Din İlişkisi - Türk Edebiyatının Ana Dönemleri / Türkçenin Tarihî Gelişimi)
TEST 2 (Yazım Kuralları ve Noktalama İşaretleri)
TEST 3 (Hikâye - Halk Hikâyesi - Dede Korkut Hikâyeleri - Mesnevi)
TEST 4 (Hikâye)
TEST 5 (Fiilimsi)
TEST 6 (İslamiyet'in Kabulünden Önceki Türk Şiiri (Koşuk - Sagu) / Geçiş Dönemi Eserleri)
TEST 7 (Halk Edebiyatı İlahi - Nefes - Koşma - Mâni - Türkü)
TEST 8 (Divan Şiiri / Gazel - Kaside - Şarkı)
TEST 9 (İsim Tamlaması)
TEST 10  (Dünya Destanları - Türk Halk Edebiyatında Efsane - İslamiyetin Kabulünden Önceki Türk Edebiyatında Destan)
TEST 11 (İslamiyet'in Kabulünden Sonraki Dönem Destanları)
TEST 12 (1923-1980 Dönemi Türk Edebiyatında Yapma Destanlar)
TEST 13 (Sıfat Tamlaması)
TEST 14 (Tanzimat Edebiyatında Roman - Dünya Edebiyatında Roman)
TEST 15 (Servetifünun Edebiyatı'nda Roman)
TEST 16 (Millî Edebiyat Dönemi'nde Roman)
TEST 17 (Cümle Çeşitleri)
TEST 18 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)
TEST 19 (Geleneksel / Modern Türk Tiyatrosu ve Dünya Edebiyatı Tiyatrosu)
TEST 20 (Servetifünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı)
TEST 21 (Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı)
TEST 22 (Haber Metni - Güncel Gazete ve Dergi Haberleri - Genel Ağ Haberleri)
TEST 23 (Gezi Yazısı - Divan Edebiyatında Gezi)
TEST 24 (Gezi Yazısı - Cumhuriyet Edebiyatında Gezi)

 

·  Matematik  

Matematik, teorileri ve verileri kendine özgü yöntemlerle değerlendirir, analiz eder, çıkarımlarda bulunur ve sorunlara karşı problem çözme tekniklerini kullanır. Günümüzdeki en önemli derslerden biridir. 10.sınıf matematik başarısı için paylaştığımız testlerden yararlanabilirsiniz.

TEST - 1 (Sıralama ve Seçme - 1)
TEST - 2 (Sıralama ve Seçme - 2)
TEST - 3 (Basit Olayların Olasılıkları)
TEST - 4 (Fonksiyonlar - 1)
TEST - 5 (Fonksiyonlar - 2)
TEST - 6 (Fonksiyonlar - 3)
TEST - 7 (Fonksiyonlar - 4)
TEST - 8 (Polinomlar - 1)
TEST - 9 (Polinomlar - 2)
TEST - 10 (Polinomlar - 3)
TEST - 11 (İkinci Dereceden Denklemler - 1)
TEST - 12 (İkinci Dereceden Denklemler - 2)
TEST - 13 (İkinci Dereceden Denklemler - 3)
TEST - 14 (Çokgenler)
TEST - 15 (Dörtgenler ve Özellikleri)
TEST - 16 (Özel Dörtgenler - 1)
TEST - 17 (Özel Dörtgenler - 2)
TEST - 18 (Özel Dörtgenler - 3)
TEST - 19 (Katı Cisimler - 1)
TEST - 20 (Katı Cisimler - 2)

 

·  Fizik Kazanım Testleri 

Fen bilimleri içerisinde olan fizik dersi; kuvvet, sıcaklık, vektör, genleşme ve optik gibi gerçek yaşamda gerçekleşen fiziksel olayları yakından inceler. Bu dersin içerisinde farklı disiplinler yer alır. 10.sınıf fizik dersi için paylaştığımız kazanım kavrama testlerini indirebilir ve düzenli olarak çözebilirsiniz.

TEST - 1 (Elektrik ve Manyetizma - 1)
TEST - 2 (Elektrik ve Manyetizma - 2)
TEST - 3 (Elektrik ve Manyetizma - 3)
TEST - 4 (Elektrik ve Manyetizma - 4)
TEST - 5 (Elektrik ve Manyetizma - 5)
TEST - 6 (Elektrik ve Manyetizma - 6)
TEST - 7 (Basınç ve Kaldırma Kuvveti - 1)
TEST - 8 (Basınç ve Kaldırma Kuvveti - 2)
TEST - 9 (Basınç ve Kaldırma Kuvveti - 3)
TEST - 10 (Basınç ve Kaldırma Kuvveti - 4)
TEST - 11 (Dalgalar - 1)
TEST - 12 (Dalgalar - 2)
TEST - 13 (Dalgalar - 3)
TEST - 14 (Optik - 1)
TEST - 15 (Optik - 2)
TEST - 16 (Optik - 3)
TEST - 17 (Optik - 4)
TEST - 18 (Optik - 5)
TEST - 19 (Optik - 6)
TEST - 20 (Optik - 7)

 

·  Kimya Kazanım Testleri  

Kimya dersinde kimyasal kanunlar, periyodik tablo, atomun yapısı gibi konular işlenir. Bu konularda öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesi ve kalıcı olması için ilgili testlerin büyük bir yararı olacağı unutulmamalıdır. Bu önemli kaynaklara bağlantıyı kullanarak ulaşabilirsiniz.

TEST 1(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 1)
TEST 2(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 2)
TEST 3(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 3)
TEST 4(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 4)
TEST 5(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 5)
TEST 6(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 6)
TEST 7(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 7)
TEST 8(Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar - 8)
TEST 9(Karışımlar - 1)
TEST 10(Karışımlar - 2)
TEST 11(Karışımlar - 3)
TEST 12(Karışımlar - 4)
TEST 13(Karışımlar - 5)
TEST 14(Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 1)
TEST 15(Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 2)
TEST 16(Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 3)
TEST 17(Asitler, Bazlar ve Tuzlar - 4)
TEST 18(Kimya Her Yerde - 1)
TEST 19(Kimya Her Yerde - 2)
TEST 20(Kimya Her Yerde - 3)

 Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: MEB Kazanım Kavrama Testleri 9. Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

 

·  Biyoloji Kazanım Testleri 

Canlıları, çevreyi ve canlıların yaşamlarını farklı açılardan inceleyen biyoloji, önemli bir bilim dalı olarak dikkat çeker. Sayısal dersler arasında olmasına karşın önemli ölçüde bilgiye ve ezbere dayalıdır. Bu yüzden öğrenilen bilgilerin kalıcılığının sağlanmasına özel bir önem gösterilmesi gerekir. Sizlerle paylaştığımız kaynaklar bu noktada önemli olacaktır.

TEST 1(Mitoz ve Eşeysiz Üreme - 1)
TEST 2(Mitoz ve Eşeysiz Üreme - 2)
TEST 3(Mitoz ve Eşeysiz Üreme - 3)
TEST 4  (Mayoz ve Eşeyli Üreme - 1)
TEST 5  (Mayoz ve Eşeyli Üreme - 2)
TEST 6  (Kalıtım - 1)
TEST 7  (Kalıtım - 2)
TEST 8  (Kalıtım - 3)
TEST 9  (Kalıtım - 4)
TEST 10  (Kalıtım - 5)
TEST 11(Kalıtım - 6)
TEST 12(Kalıtım - 7)
TEST 13(Genetik Uygulamalar)
TEST 14(Ekosistem Bileşenleri)
TEST 15(Canlılarda Beslenme)
TEST 16(Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı)
TEST 17(Madde Döngüleri)
TEST 18(Güncel Çevre Sorunları - 1)
TEST 19(Güncel Çevre Sorunları - 2)

 

·  Tarih Kazanım Testleri 

Geçmişte yaşayan insan topluluklarını ve yine geçmişte yaşanmış olayları farklı yönlerden ele alan tarih, geçmişe olduğu gibi geleceğe de ışık tutan bir bilim dalıdır. Yazılı eserleri ve sözlü kaynakları inceleyen bu bilim dalı, 10.sınıfta önemli bir yer tutar. Bilgiye, yoruma ve ezbere dayalı bir ders olduğundan kazanım kavrama testleri ile öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve eksikliklerin görülmesi yararlı olacaktır.

TEST 1(Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - 1)
TEST 2(Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - 2)
TEST 3(Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi - 3)
TEST 4(Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) - 1)
TEST 5(Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) - 2)
TEST 6(Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453) - 3)
TEST 7(Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - 1)
TEST 8(Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler - 2)
TEST 9(Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti - 1)
TEST 10(Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti - 2)
TEST 11(Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) - 1)
TEST 12(Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) - 2)
TEST 13(Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) - 3)
TEST 14(Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) - 4)
TEST 15(Dünya Gücü Osmanlı (1453 - 1595) - 5)
TEST 16(Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - 1)
TEST 17(Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı - 2)
TEST 18(Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni - 1)
TEST 19(Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni - 2)
TEST 20(Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni - 3)

 

·  Coğrafya Kazanım Testleri 

Yeryüzünü ve insan sistemlerini ele alan coğrafya, farklı yöntemler ve neden-sonuç ilişkileri kullanır. Yer ve insanlar, bu dersin temel konusudur. Sözel bir ders olması, burada da bilgilerin kalıcılığını önemli kılar. Ayrıca sahip olunan bilginin kullanılarak yorumlanması da önemlidir. Paylaştığımız kaynaklar ile bu hususlarda önemli avantajlar elde edebilirsiniz.

TEST 1   (Dünyanın Tektonik Oluşumu ve Jeolojik Zamanlar)
TEST 2(İç Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)
TEST 3(Türkiye'de İç Kuvvetler)
TEST 4(Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri)
TEST 5(Dış Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkileri)
TEST 6   (Türkiye'de Dış Kuvvetlerin Yer şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi)
TEST 7(Türkiye'nin Yer şekillerinin Temel Özellikleri)
TEST 8(Yeryüzündeki Su Kaynaklarının Sınıflandırılması)
TEST 9(Türkiye'nin Su Varlığı)
TEST 10(Toprak Oluşumu ve Toprak Türleri)
TEST 11(Türkiye'de Toprak Tipleri ve Toprak Kullanımı)
TEST 12(Yeryüzündeki Bitki Toplulukları)
TEST 13(Türkiye'nin Bitki Örtüsü)
TEST 14(Nüfus Özellikleri ve Nüfus Sayımları)
TEST 15(Dünya'da Nüfusun Alansal Dağılışı ve Nüfus Piramitleri)
TEST 16(Türkiye'nin Nüfus Özellikleri)
TEST 17(Göçlerin Nedenleri ve Sonuçları, Türkiye'de Göçler)
TEST 18(Ekonomik Faaliyetler)
TEST 19(Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri)
TEST 20   (Doğal Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri)

 

·  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testleri 

İslam dininin ahlaki ve toplumsal değerlerinin benimsetilmesi, dünya üzerindeki diğer dinlerin tanıtılması, ibadet ve ahlak kavramlarının öğretilmesi gibi amaçları olan bir derstir. Bu derste öğrenilen bilgilerin kullanılarak yorumlamalar yapılması hedeflenir. Kazanım kavram testleri 10.sınıf öğrencilerinin bu becerileri kazanmasına ciddi anlamda yardımcı olur.

TEST 1(Allah İnsan İlişkisi - 1)
TEST 2(Allah İnsan İlişkisi - 2)
TEST 3(Allah İnsan İlişkisi - 3)
TEST 4(Allah İnsan İlişkisi - 4)
TEST 5(Hz. Muhammed ve Gençlik - 1)
TEST 6(Hz. Muhammed ve Gençlik - 2)
TEST 7(Hz. Muhammed ve Gençlik - 3)
TEST 8(Din ve Hayat - 1)
TEST 9   (Din ve Hayat - 2)
TEST 10   (Din ve Hayat - 3)
TEST 11   (Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 1)
TEST 12   (Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 2)
TEST 13   (Ahlaki Tutum ve Davranışlar - 3)
TEST 14   (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 1)
TEST 15   (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 2)
TEST 16   (İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar - 3)

Bu da ilginizi çekebilir: MEB 10. Sınıf Tekrar Testleri: Başarınızı Artıracak PDF Testler

 

·  İngilizce Kazanım Testleri

İngilizceyi etkili, akıcı, yanlışsız ve anlaşılabilir şekilde kullanmaları için öğrencilere eğlenceli ve aktif olabildikleri öğrenme ortamlarının oluşturulduğu bir derstir. Kazanım testleri ile öğrenilenlere ilişkin pratikler yapılabilir, yeni kelimeler ve cümle yapıları öğrenilebilir.

TEST 1(School Life - 1)
TEST 2(School Life - 2)
TEST 3(Plans - 1)
TEST 4(Plans - 2)
TEST 5(Legendary Figure - 1)
TEST 6(Legendary Figure - 2)
TEST 7(Traditions - 1)
TEST 8(Traditions - 2)
TEST 9(Traditions - 3)
TEST 10(Travel - 1)
TEST 11(Travel - 2)
TEST 12(Helpful Tips - 1)
TEST 13(Helpful Tips - 2)
TEST 14(Food and Festivals - 1)
TEST 15(Food and Festivals - 2)
TEST 16(Digital Era - 1)
TEST 17(Digital Era - 2)
TEST 18(Modern Heroes and Heroines - 1)
TEST 19(Modern Heroes and Heroines - 2)
TEST 20(Shopping)

 

·  Felsefe Kazanım Testleri

Hayatı ve dünyayı eleştirel düşünce pratiklerini kullanarak sorgulama ve anlama çabalarının tamamı, felsefenin konusunu oluşturur. Sanat felsefesi, bilgi felsefesi, ahlak felsefesi ve varlık felsefesi gibi farklı temel araştırma alanları vardır. Soyutluk üzerine bir ders olan felsefe başarısı için kazanım kavrama testlerinden yararlanılabilir.

TEST 1(Felsefeyi Tanıma - 1)
TEST 2(Felsefeyi Tanıma - 2)
TEST 3(Felsefeyi Tanıma - 3)
TEST 4(Felsefeyi Tanıma - 4)
TEST 5(Felsefe ile Düşünme - 1)
TEST 6(Felsefe ile Düşünme - 2)
TEST 7(Varlık Felsefesi - 1)
TEST 8(Varlık Felsefesi - 2)
TEST 9(Bilgi Felsefesi)
TEST 10   (Bilim Felsefesi)
TEST 11  (Ahlak Felsefesi)
TEST 12  (Din Felsefesi)
TEST 13(Siyaset Felsefesi)
TEST 14(Sanat Felsefesi)
TEST 15(Felsefi Okuma ve Yazma - 1)
TEST 16(Felsefi Okuma ve Yazma - 2)

 Kazanım kavrama testleri 10.sınıf konularının daha etkili öğrenilmesi, eksiklerin görülmesi, bilgilerin kalıcı olması noktasında önemli bir kaynaktır. Konulara uygun kapsamda ve kalitede olması, bu testleri özel yapan unsurlardan biridir. Siz de bu testleri çözmek istiyorsanız, paylaştığımız bağlantıları kullanarak PDF formatında indirebilirsiniz.

Bu da ilginizi çekebilir: En İyi 9 Online PDF Dönüştürücü Site (ÜCRETSİZ)

 İndirmiş olduğunuz PDF formatındaki soruları bilgisayar ve tablet gibi gözü yoran cihazların yerine kâğıt üzerinde çözmek daha doğru bir seçim olacaktır. Buradanbastir.com üzerinden bu testlerin çıktılarını ucuz ve kaliteli olarak alabilir ve hemen çözmeye başlayabilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler