Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB Kazanım Kavrama Testleri 9. Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Kazanım Kavrama Testleri 9. Sınıf

MEB Kazanım Kavrama Testleri 9. Sınıf | Tüm Dersler PDF İndir

Kazanım kavram testleri 9. sınıf öğrencilerinin ünite sonunda, verilenlerin ne kadarını öğrenildiğini ölçmek için geliştirilmiştir. Kazanımların öğrenilme düzeyi ölçülürken, öğrenme sürecine odaklanılır. Esas olan öğretmenlerin ne anlattığı değil, bunların ne kadarının ve nasıl öğrencilere geçtiğidir. Bu testler, öğrenme süreçlerini kontrol eden ve edinilen bilgilerin yorumlanmasını sağlayan etkili araçlardır.

Lisenin bu ilk yılında öğrencilerin derslere daha hızlı adapte olmasını sağlayacak olan 9. sınıf kazanım kavrama testlerinin tüm PDF linkleri yazımızda.

 

9. Sınıf Kavrama Testleri  

9. sınıfta gösterilen konular, bir anlamda lise boyunca görülecek konuların temelini oluşturur. Temel sağlam olmadığında, üstüne yeni bilgiler eklemek ve bunların kalıcı olmasını beklemek de mümkün değildir. Bundan dolayı her konudan ve üniteden sonra kazanım kavrama testleri çözülmeli ve sorular dikkatli bir şekilde incelenmelidir.

Bilgilerin kalıcılığını, eksikliklerin görülmesini ve farklı soru tiplerine aşinalık kazanılmasını sağlayan bu testler, her ders için özel olarak hazırlanmıştır. Bakanlığının ilgili birimleri tarafından kapsamlı ve kaliteli olarak hazırlanan bu testlere, paylaştığımız bağlantılar üzerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca testleri PDF formatında indirebilirsiniz.

 

· Türk Dili ve Edebiyatı Kazanım Testleri  

Türk Dili ve Edebiyatı dersini öğrenciler ilk defa 9. sınıfta görür. Bu derste şiir, roman, öykü ve düşünce yazıları gibi edebi türlerle ilgili olan kavram, bilgi ve terimler öğretilir. Edebiyatın, başta güzel sanatlar olmak üzere birçok disiplinle olan ilişkisi fark ettirilir. Bu derste öğrenilenlerin pekiştirilmesi ve soru tiplerinin görülmesi açısından kazanım kavrama testleri yararlı olacaktır.

TEST 1(İletişim ve Dil)
TEST 2 (Edebiyat - Edebiyatın Bilimle ve Güzel Sanatlarla İlişkisi - Metinlerin Sınıflandırılması)
TEST 3 (Hikâye - Tarihî Gelişim-Tür Özellikleri-Olay ve Durum Hikâyesi-Gelenek ve Gerçeklik)
TEST 4(Hikâye - Tema - Konu - Çatışma - Dil ve Anlatım - Yapı)
TEST 5(Yazım Kuralları)
TEST 6(Noktalama İşaretleri)
TEST 7(İsim)
TEST 8(Şiir - Ahenk Unsurları)
TEST 9(Şiirde Ahenk Unsurları)
TEST 10(Şiir (İçerik - Gelenek ve Gerçeklik) - 1)
TEST 11(Şiir (İçerik - Gelenek ve Gerçeklik) - 2)
TEST 12(Sıfatlar)
TEST 13(Masal / Fabl)
TEST 14(Edat - Bağlaç - Ünlem)
TEST 15(Roman / Tarihî Gelişim - Özellikler - Türler - Gelenek ve Gerçeklik)
TEST 16(Roman / Tema - Konu - Çatışma - Dil ve Anlatım - Yapı - 1)
TEST 17(Roman / Tema - Konu - Çatışma - Dil ve Anlatım - Yapı - 2)
TEST 18(Zamir)
TEST 19(Tiyatro - 1)
TEST 20(Tiyatro - 2)
TEST 21(Zarf)
TEST 22(Biyografi - Otobiyografi, Mektup - E - posta, Günlük - Blog)
TEST 23(Fiil - 1)
TEST 24(Fiil - 2)

 

·  Matematik Kazanım Testleri

Matematik denildiğinde akla ilk olarak sayma, toplama ve çıkarma türünden aritmetik işlemler gelir. Ancak bunlara ek olarak analiz etme, problem çözme, farklı çözüm yolları arama gibi hususların da yine bu dersin konusu olduğu unutulmamalıdır. Lise matematiğinin ilk adımı 9. sınıf matematik dersinde başarılı olabilmek için bol soru çözümü yapılmalıdır. Kaliteli ve doğru kapsamdaki sorular için kazanım ve kavrama testlerinden yararlanılabilir.

TEST 1(Mantık)
TEST 2(Kümelerde Temel Kavramlar)
TEST 3(Kümelerde İşlemler)
TEST 4(Sayı Kümeleri)
TEST 5(Bölünebilme Kuralları)
TEST 6(Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler - 1)
TEST 7(Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler - 2)
TEST 8(Üslü İfadeler ve Denklemler - 1)
TEST 9(Üslü İfadeler ve Denklemler - 2)
TEST 10(Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar - 1)
TEST 11(Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar - 2)
TEST 12(Denklem ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar - 3)
TEST 13(Üçgenlerde Temel Kavramlar)
TEST 14(Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik - 1)
TEST 15(Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik - 2)
TEST 16(Üçgenin Yardımcı Elemanları - 1)
TEST 17(Üçgenin Yardımcı Elemanları - 2)
TEST 18(Dik Üçgen ve Trigonometri)
TEST 19(Üçgenin Alanı)
TEST 20(Veri)

 

·  Fizik Kazanım Testleri 

Fizik dersindeki temel amaç, çevre ve evrende meydana gelen fiziksel olayları incelemek ve açıklamaktır. Bu incelemeler ve açıklamaların bilimsel yöntemlerle ele alınması esastır. Bu dönemde formül haline getirilen bilgilerin kalıcılığı için soru çözümü önemli bir yer tutmaktadır.

TEST 1(Fizik Bilimine Giriş - 1)
TEST 2(Fizik Bilimine Giriş - 2)
TEST 3(Madde ve Özellikleri - 1)
TEST 4(Madde ve Özellikleri - 2)
TEST 5(Madde ve Özellikleri - 3)
TEST 6(Hareket ve Kuvvet - 1)
TEST 7(Hareket ve Kuvvet - 2)
TEST 8(Hareket ve Kuvvet - 3)
TEST 9(Hareket ve Kuvvet - 4)
TEST 10(Hareket ve Kuvvet - 5)
TEST 11(Enerji - 1)
TEST 12(Enerji - 2)
TEST 13(Enerji - 3)
TEST 14(Enerji - 4)
TEST 15(Isı ve Sıcaklık - 1)
TEST 16(Isı ve Sıcaklık - 2)
TEST 17(Isı ve Sıcaklık - 3)
TEST 18(Isı ve Sıcaklık - 4)
TEST 19(Elektrostatik - 1)
TEST 20(Elektrostatik - 2)

 

·  Kimya Kazanım Testleri 

Kimya dersinin hedefi, kimyanın tanıtılması, her zaman ve her yerde karşımıza çıkan kimyasal olaylara farklı bir bakış açısıyla bakılmasının sağlanmasıdır. Genel olarak kimya soyut ve anlaşılması zor bir ders olarak bilinir. Ancak doğru yöntemler ve bol soru çözümü ile bu ders çok kolay hale getirilebilir.

TEST 1(Kimya Bilimi - 1)
TEST 2(Kimya Bilimi - 2)
TEST 3(Kimya Bilimi - 3)
TEST 4(Atom ve Periyodik Sistem - 1)
TEST 5(Atom ve Periyodik Sistem - 2)
TEST 6(Atom ve Periyodik Sistem - 3)
TEST 7(Atom ve Periyodik Sistem - 4)
TEST 8(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 1)
TEST 9(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 2)
TEST 10(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 3)
TEST 11(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 4)
TEST 12(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 5)
TEST 13(Kimyasal Türler Arası Etkileşim - 6)
TEST 14(Maddenin Hâlleri - 1)
TEST 15(Maddenin Hâlleri - 2)
TEST 16(Maddenin Hâlleri - 3)
TEST 17(Maddenin Hâlleri - 4)
TEST 18(Maddenin Hâlleri - 5)
TEST 19(Doğa ve Kimya - 1)
TEST 20(Doğa ve Kimya - 2)

 

·  Biyoloji Kazanım Testleri  

Canlı organizmalarla yaşamı inceleyen biyoloji bilimi, olayları farklı açılardan, detaylı olarak değerlendirir. Evrim, moleküler gelişim, fizyolojik mekanizmalar ile ilgili detaylı incelemeler yapar. Genel itibariyle bilgiye ve bunların yorumlanmasına dayalıdır. Sayısal bir ders olmasına rağmen ezber burada çok önemlidir. Bilgilerin kalıcılığının sağlanmasında kazanım kavrama testleri 9. sınıf öğrencilerine önemli avantajlar sağlamaktadır.

TEST 1(Canlıların Ortak Özellikleri)
TEST 2(İnorganik Besinler)
TEST 3(Karbonhidratlar)
TEST 4(Yağlar - Proteinler)
TEST 5(Proteinler)
TEST 6(Vitaminler)
TEST 7(Enzimler - 1)
TEST 8(Enzimler - 2)
TEST 9(Yönetici Moleküller)
TEST 10(Sitoplazma ve Organeller - 1)
TEST 11(Sitoplazma ve Organeller - 2)
TEST 12(Sitoplazma ve Organeller - 3)
TEST 13(Hücre Zarından Madde Geçişi - 1)
TEST 14(Hücre Zarından Madde Geçişi - 2)
TEST 15(Hücre Zarından Madde Geçişi - 3)
TEST 16(Sınıflandırma Sistemleri)
TEST 17(Bakteri - Arke)
TEST 18(Protista - Fungi - Bitki)
TEST 19(Hayvanlar)
TEST 20(Virüsler)

 

·  Tarih Kazanım Testleri 

Geçmişte yaşamış devletleri, toplumları ve toplulukları sosyal, siyasal ve kültürel açıdan inceleyen tarih, oldukça önemli bir bilim dalıdır. Kendi içerisinde bilim tarihi, felsefe tarihi gibi farklı bölümleri vardır. Gözlem ve deneye dayalı olmayan nadir bilim dallarından biridir. 9. sınıftaki tarih dersinin konusu da genel itibariyle bu şekildedir. Öğrenilen bilgilerin kalıcı olması ve sahip olunan bilgilerin yorumlanması için kazanım kavrama testlerinden yararlanılabilir.

TEST 1(Tarih ve Zaman - 1)
TEST 2(Tarih ve Zaman - 2)
TEST 3(İnsanlığın İlk Dönemleri - 1)
TEST 4(İnsanlığın İlk Dönemleri - 2)
TEST 5(İnsanlığın İlk Dönemleri - 3)
TEST 6(İnsanlığın İlk Dönemleri - 4)
TEST 7(Orta Çağ'da Dünya - 1)
TEST 8(Orta Çağ'da Dünya - 2)
TEST 9(Orta Çağ'da Dünya - 3)
TEST 10(İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - 1)
TEST 11(İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - 2)
TEST 12(İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - 3)
TEST 13(İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası - 4)
TEST 14(İslam Medeniyetinin Doğuşu - 1)
TEST 15(İslam Medeniyetinin Doğuşu - 2)
TEST 16(İslam Medeniyetinin Doğuşu - 3)
TEST 17(İslam Medeniyetinin Doğuşu - 4)
TEST 18(Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri - 1)
TEST 19(Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri - 2)
TEST 20(Türklerin İslamiyeti Kabulü ve İlk Türk İslam Devletleri - 3)

 

·  Coğrafya Kazanım Testleri 

9. sınıf coğrafya dersi, insanların içinde yaşadıkları çevrenin özelliklerini derinlemesine inceler, insan ile çevre etkileşiminin sonuçlarını değerlendirir. Beşerî ve ekonomik etkilere odaklanan bu ders, sözel alandadır. Bilgi ve bilgilerin kalıcılığı, coğrafya başarısı için önemlidir. Ayrıca bilgilerin kullanılarak yorumlamalar yapılması da kazandırılması hedeflenen becerilerdendir.

TEST 1(Doğa ve İnsan Etkileşimi)
TEST 2(Dünyanın Şekli ve Sonuçları)
TEST 3(Dünya'nın Günlük Hareketi ve Sonuçları)
TEST 4(Dünya'nın Yıllık Hareketi ve Sonuçları)
TEST 5(Koordinat Sistemi - Mutlak ve Göreceli Konum)
TEST 6(Türkiye'nin Konumu)
TEST 7(Harita Bilgisi - 1)
TEST 8(Harita Bilgisi - 2)
TEST 9(İzohipsler)
TEST 10(Atmosfer, Hava Durumu ve İklim)
TEST 11(Sıcaklık)
TEST 12(Basınç ve Rüzgârlar)
TEST 13(Nem ve Yağış)
TEST 14(Büyük İklim Tipleri)
TEST 15(Türkiye'nin İklimini Etkileyen Faktörler ve İklim Elemanları)
TEST 16(Türkiye'de Görülen İklim Tipleri)
TEST 17(Yerleşmelerin Gelişimi, Yerleşme Doku ve Tipleri)
TEST 18(Türkiye'de Yerleşmelerin Gelişimi ve Fonksiyonel Özellikleri)
TEST 19(Dünya'nın Bölgeleri)
TEST 20(İnsanların Doğal Çevreyi Kullanma Biçimleri)

 Bu da ilginizi çekebilir: MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri: Bilgi Seviyenizi Ölçecek PDF Testler

 

·  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Kazanım Testleri 

Evrensel, ahlaki ve insani değerlerin, dinlere ait insani ve evrensel değerlerle örtüştüğü bilincinin oluşturulması, akıl ve bilimin ışığında nesiller yetişmesi, dersin temel hedeflerindendir. Bu hedefe ulaşmak, derste başarılı olmak ve sonraki yıllarda yapılacak sınavlardaki soruları kolay çözmek için kazanım kavrama testlerinden faydalanılabilir.

TEST 1(Bilgi ve İnanç - 1)
TEST 2(Bilgi ve İnanç - 2)
TEST 3(Bilgi ve İnanç - 3)
TEST 4(Din ve İslam - 1)
TEST 5(Din ve İslam - 2)
TEST 6(Din ve İslam - 3)
TEST 7(Din ve İslam - 4)
TEST 8(İslam ve İbadet - 1)
TEST 9(İslam ve İbadet - 2)
TEST 10(İslam ve İbadet - 3)
TEST 11(Gençlik ve Değerler - 1)
TEST 12(Gençlik ve Değerler - 2)
TEST 13(Gençlik ve Değerler - 3)
TEST 14(Gönül Coğrafyamız - 1)
TEST 15(Gönül Coğrafyamız - 2)
TEST 16(Gönül Coğrafyamız - 3)

 

·  İngilizce Kazanım Testleri

Dünyada en fazla konuşan ve dünya dili olarak nitelendirilen İngilizcenin öğrenilmesi, artık bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir. Hem 9. sınıf İngilizce dersinde başarılı olmak hem de İngilizceyi akıcı ve etkili bir şekilde konuşmak için sizlerle paylaştığımız kaynaklar etkili sonuçlar verecektir.

9. sınıf, lisenin ilk yılı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahiptir. Lise eğitimine uyum sağlama ve derslerde istenen başarıyı yakalayabilmek için ek kaynaklar kullanılması gerekir. Kazanım kavrama testleri 9. sınıf öğrencileri açısından harika kaynaklardır. Konuların pekiştirilmesi, eksikliklerin görülmesi ve bilgilerin kalıcı hale getirilmesinde etkili bir araç oldukları ifade edilebilir. Ayrıca yeni soru tiplerinin görülmesi adına da önemlidirler. İşte bu özel kaynakları, her ders için paylaştığımız bağlantılar üzerinden PDF formatında indirebilirsiniz.

TEST 1(Studying Abroad - 1)
TEST 2(Studying Abroad - 2)
TEST 3(My Environment - 1)
TEST 4(My Environment - 2)
TEST 5(Movies - 1)
TEST 6(Movies - 2)
TEST 7(Human in Nature - 1)
TEST 8(Human in Nature - 2)
TEST 9(Human in Nature - 3)
TEST 10(Inspirational People - 1)
TEST 11(Inspirational People - 2)
TEST 12(Bridging Cultures - 1)
TEST 13(Bridging Cultures - 2)
TEST 14(World Heritage - 1)
TEST 15(World Heritage - 2)
TEST 16(Emergency and Health Problems - 1)
TEST 17(Emergency and Health Problems - 2)
TEST 18(Invitations and Celebrations - 1)
TEST 19(Invitations and Celebrations - 2)
TEST 20(Television and Social Media)

 Bu da ilginizi çekebilir: Birden Fazla PDF'yi Tek Sayfada Birleştirme Nasıl Yapılır?

 

PDF formatında indirdiğiniz bu testlerin çıktılarını buradanbastir.comüzerinden kaliteli ve ucuz bir şekilde alabilirsiniz. Üstelik hazırlanan çıktılar kapınıza kadar teslim edilir. Çıktılar üzerinde soruları çok daha etkili bir şekilde çözebilir ve testlerden maksimum fayda sağlayabilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler