Loading...
Dikkat! Bu Sayfayı Kapatmayın!

MEB 10. Sınıf Tekrar Testleri: Başarınızı Artıracak PDF Testler

MEB 10. Sınıf Tekrar Testleri

MEB 10. Sınıf Tekrar Testleri: Başarınızı Artıracak PDF Testler

Liseye başlamanızın ardından bir yıl geçmiş olmasına rağmen şimdiden güzel anılar biriktirmeye başladınız. Ancak bu güzel anıları biriktirirken üniversite sınavının da her geçen gün biraz daha yaklaştığını unutmayın. Lisedeki başarı puanınız, yerleşeceğiniz üniversiteyi direkt olarak etkileyecektir. Dolayısıyla hem lise başarı puanınızı arttırmak, hem de üniversite sınavına hazırlanmak için derslerinize gereken önemi vermelisiniz. 10.sınıf tekrar testleri ve ders notları ile yapacağınız çalışmalar, hedefinize ulaşmanızda en önemli yardımcılarınız olacaktır.

 

MEB 10. Sınıf Tekrar Testleri

Tekrar testleri, geçmişte görülen ve unutulmaya yüz tutan bilgilerin hatırlanması için en etkili yollardan biridir. Gördüğünüz konulardan sonra çözeceğiniz tekrar testleri, başarıya ulaşmanız için size fazlasıyla yardımcı olacaktır. Hem geçmiş bilgilerin tazelenmesi hem de yeni bilgilerin edinilmesi noktasında etkili bir araçtır. Sahip olduğu bu özellikler ve sağladığı diğer faydalar nedeniyle periyodik olarak tekrar testlerini çözmelisiniz.(1)

Diğer tüm tekrar testlerini ders ders aşağıdaki tablolardan bilgisayarınıza indirebilirsiniz:

Türk Dili ve Edebiyatı

Matematik

Fizik

2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

 

Kimya

Biyoloji

Coğrafya

2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

 

Tarih

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

Felsefe

2. Tekrar Testi

2. Tekrar Testi

2. Tekrar Testi
3. Tekrar Testi

3. Tekrar Testi

3. Tekrar Testi
4. Tekrar Testi

4. Tekrar Testi

4. Tekrar Testi
5. Tekrar Testi

5. Tekrar Testi

5. Tekrar Testi
6. Tekrar Testi

6. Tekrar Testi

6. Tekrar Testi
7. Tekrar Testi

7. Tekrar Testi

7. Tekrar Testi
8. Tekrar Testi

8. Tekrar Testi

8. Tekrar Testi
9. Tekrar Testi

9. Tekrar Testi

9. Tekrar Testi

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

Cevap Anahtarı

 Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: MEB 9. Sınıf Tekrar Testleri: Bilgi Seviyenizi Ölçecek PDF Testler

 

MEB 10. Sınıf Ders Konuları

MEB 10.sınıf dersler, kendi içerisinde sayısal ve sözel olarak iki ana sınıfa ayrılabilir. Derslerde başarılı olabilmek için öncesinde ön bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır.

Her dersin kendine has özellikleri vardır. Bunları bilerek derslere girmek, gerekli hazırlıkları yapmak ve sonrasında yine bu bilgilere dayalı olarak çalışmak son derece önemlidir. MEB 10.sınıf dersler ve bunların amaç ve konuları hakkındaki genel bilgiler şu şekildedir:

Türk Dili ve Edebiyatı Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

GirişRoman
Edebiyat ve Tarih İlişkisiRoman
Edebiyat ve Din İlişkisiDünya Edebiyatında Roman
Türk Edebiyatının Tarihi DönemleriTanzimat Dönemi Türk Edebiyatında Roman
Türkçenin Tarihi GelişimiServet-i Fünun Döneminde Roman
Yazının GelişimiMilli Edebiyat Döneminde Roman
HikâyeTiyatro
Dede Korkut HikâyeleriTiyatro
Halk HikâyeleriGeleneksel Türk Tiyatrosu
MesneviModern Türk Tiyatrosu
Tanzimat Dönemi Hikâyeleri 
Milli Edebiyat Dönemi Hikâyeleri 
ŞiirAnı
İslamiyet’ten Önceki Türk EdebiyatıAnı
 Geçiş Dönemi Türk EdebiyatıServet-i Fünun Dönemi Türk Edebiyatında Anı
 Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Anı
Destan/EfsaneHaber
Dünya Edebiyatında DestanHaber
Türk Edebiyatında DestanGüncel Gazete Haberleri
İslamiyet’ten Önceki Türk Edebiyatında DestanDergi Haberleri
İslamiyet’ten Sonraki Türk Edebiyatında DestanGenel Ağ Haberleri
 Gezi Yazısı
 Gezi Yazısı
 Divan Edebiyatında Gezi Yazısı
 Cumhuriyet Edebiyatında Gezi Yazısı

Kültürel ve tarihi olan bir harekete dayanan edebiyatın dil aracılığı ile gerçekleşen bir sanat olduğunun fark ettirilmesi ve Türk dilinin özelliklerinin kavrattırılması, bu dersin en önemli amaçları içerisinde yer alır. Edebi metin ve eserlerin ortaya çıktıkları dönemi, özelliklerini, temasını ve yapılarını incelemek, edebiyatı hayatın her alanında kullanmak ve Türk dilini doğru şekilde kullanarak gelecek nesillere aktarmak yine bu dersin amaçları içerisinde yer alır.

 

Matematik Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Sayma ve Olasılıkİkinci Dereceden Denklemler
Sıralama ve Seçmeİkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler
Basit Olayların OlasılıklarıKarmaşık Sayılar
 İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemlerin Kökleri ve Katsayıları
FonksiyonlarDörtgenler ve Çokgenler
Fonksiyon Kavramı ve GösterimiÇokgenler
İki Fonksiyonun Bileşkesi ve Bir Fonksiyonun TersiDörtgenler ve Özellikleri
PolinomlarUzay Geometri
Polinom KavramıKatı Cisimler
Polinomlarda İşlemler 
Polinomların Çarpanlara Ayrılması 
Polinomlarda Sadeleştirme 

Matematiksel düşünmeyi öğreterek yaşamın her alanında kullanılmasını sağlamak, bu dersin temel hedefidir. Bunun için öğrencilere matematiksel beceriler kazandırılması hedeflenir. İlkokuldan itibaren öğretilen bilgi ve becerilerin tamamının kullanılarak analiz ve sentez yapılmasının öğrenilmesi, öğrencilerden beklenir. Ayrıca öğrencilerin problem çözme becerisi kazanması veya var olan becerilerini daha da geliştirmeleri, yine dersin önemli amaçları arasındadır.

 

Fizik Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Elektrik ve ManyetizmaDalgalar
Elektrik AkımıSes Dalgası
Potansiyel FarkıDeprem Dalgası
DirençOptik
Elektrik DevreleriAydınlanma
Elektrik EnerjisiGölge
Elektriksel GüçYansıma
Mıknatıs ve Manyetik AlanDüzlem Ayna
Akım ve Manyetik AlanKüresel Aynalar
Basınç ve Kaldırma KuvvetiKırılma
BasınçMercekler
Kaldırma KuvvetiPrizmalar
DalgalarRenk
Dalgalar 
Yay Dalgası 
Su Dalgası 

Fiziğin yaşamın her alanında ve her anında olduğunu kavratmak ve bunu bilimsel olarak kanıtlamak dersin önemli amaçlarındandır. Karşılaşılacak olan problemlere bilimsel açıdan yaklaşmak, onları bilimsel çerçevede değerlendirmek ve çözüm yolları aramak yine amaçlar arasındadır. Bilimsel kanıt ve delillere dayalı olan bu ders, doğayı, insanları ve evreni anlamada öğrencilere adeta yol gösterici bir rehber niteliğindedir.

 

Kimya Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Kimyanın Temel KanunlarıAsitler, Bazlar ve Tuzlar
Kimyanın Temel KanunlarıAsitler ve Bazlar
Mol KavramıAsitlerin ve Bazların Tepkimeleri
Kimyasal TepkimelerHayatımızda Asitler ve Bazlar
Kimyasal DenklemlerTuzlar
KarışımlarKimya Her Yerde
Karışımların SınıflandırılmasıYaygın Günlük Hayat Kimyasalları
Ayırma ve Saflaştırma TeknikleriGıdalar

Kimya biliminin ve tarihteki kimya gelişmelerinin neler olduğunun kavratılması, kimyanın temel ilke ve prensiplerine dayalı olarak bilgi ve beceriler kazandırılması temel amaçlardan öne çıkanlardır. Gözlem yapma, veri toplama, toplanan verilerle hipotez oluşturma ve bunu kanıtlamak için deneyler gerçekleştirme türünden bilimsel süreçler hakkında bilgi edinme ve bunları uygulama da öğrencilerin kazanması beklenen hedefler arasındadır.

 

Biyoloji Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Hücre BölünmeleriKalıtımın Temel İlkeleri
Mitoz ve Eşeysiz ÜremeKalıtım
Mayoz ve Eşeyli ÜremeBiyolojik Çeşitlilik
Kalıtımın Temel İlkeleriEkosistem Ekolojisi ve Güncel Çevre Sorunları
KalıtımEkosistem Ekolojisi
Biyolojik ÇeşitlilikGüncel Çevre Sorunları ve İnsan
 Doğal Kaynaklar ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

Bilimsel ve pozitif bir görüşe sahip olma, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma, doğayı anlayarak yorumlama ve bilimsel çıkarımlarda bulunma özelliklerinin kazandırılmasını hedefleyen bir derstir. Doğadaki olayların arkasındaki biyolojik olayları görme ve bunları yorumlama, elde edilen verilerle olayların nasıl gerçekleşebileceğine dair hipotezler oluşturma da yine dersin amaçları arasında yer almaktadır.

 

Coğrafya Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Doğal SistemlerBeşeri Sistemler
Dünyanın Yapısı ve Oluşum SüreciNüfus
Su KaynaklarıTürkiye’de Nüfus
TopraklarGöç
BitkilerEkonomik Faaliyetler
 Küresel Ortam: Bölgeler ve Ülkeler
 Uluslararası Ulaşım Hatları
 Çevre ve Toplum
 Afetler
 Afetlerin Genel Özellikleri
 Afetlerin Dağılışı
 Afetlerden Korunma Yolları

Beşeri ve doğal sistemlerin nasıl işlediğini anlama, bölgesel ve küresel coğrafi özellikleri öğrenme, coğrafi özelliklerin ne gibi sonuçlar doğurduğunu yorumlama, bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynakları hakkında bilgi sahibi olma gibi amaçları vardır. Coğrafi özellikleri bilerek doğaya ve çevreye saygılı bireyler yetiştirme, çevre bilincini oluşturma, doğanın önemini kavratma ve benzerleri de yine ders hedefleri arasında bulunur.

 

Tarih Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu TürkiyesiBeylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
Beylikten Devlete Osmanlı SiyasetiDünya Gücü Osmanlı
Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve AskerlerSultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
Beylikten Devlete Osmanlı MedeniyetiKlasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramış, benimsemiş, önemini anlamış ve içselleştirmiş bireyler yetiştirmek bu dersin en önemli amacıdır. Türk tarihinin ve dünya tarihinin önemli olaylarının öğrenilmesi, tarihi olayları neden-sonuç ilişkisi bakımından incelenmesi de yine öğrencilere kazandırılması istenen hedefler arasındadır. Sadece uzak tarihi değil, bu ders içerisinde yakın tarihteki olaylar da ele alınarak çok yönlü olarak değerlendirilmektedir.

 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Allah, İnsan İlişkisiDin ve Hayat
Hz. Muhammed ve GençlikAhlaki Tutum ve Davranışlar
Din ve Hayatİslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar

Bu dersin temel amacı; insanların inandığı dinlerin tamamını öğrenmek ve bütün dini inançlara saygılı bireyler yetiştirmektir. Tarih boyunca insanların inandıkları dinlerin arkasında olan esasları görmek ve bunları anlamak yine öğrencilerden beklenen davranışlardır. Dini düşüncelere saygı duyan, bilimsel olarak dinlere bakan ve yorumlayan bireyler yetiştirilmesi, toplum açısından büyük bir öneme sahiptir.

 

Felsefe Ders Konuları

I. Dönem

II. Dönem

Felsefeyi TanımaFelsefenin Temel Konuları ve Problemleri
Felsefe ile DüşünmeFelsefi Akıl Yürütme ve Yazma

Bilginin peşinden giden, sürekli olarak sorgulayan, şüpheci yaklaşıma sahip bireyler yetiştirilmesi dersin temel hedefidir. Fikir alışverişi yapma, farklı fikirleri inceleme, fikirleri sorgulama ve bunlara ilişkin sorular üretme öğrencilerden beklenen bazı davranışlardır. Felsefi yaklaşımları öğrenme, inceleme ve değerlendirme de yine dersin amaçları arasında yer alır.(2)

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: En Yakın Fotokopici İçin Haritadan Konum Aramanıza Gerek Yok!

 

10. Sınıf İçin En Verimli Ders Çalışma Methodları

  • Liseye başladığınızda ders çalışma sistemini doğru olarak oluşturamadınız mı?
  • Veya iyi çalışmadığınız için derslerinizde istediğiniz başarıyı yakalayamadınız mı?

Endişe etmenize gerek yok. Doğru bir planlama ve çalışma ile sorunlarınızı çözebilir ve arzuladığınız başarıyı yakalayabilirsiniz. Merak ettiğiniz tüm cevapları aşağıda yer alan videoda bulabilirsiniz.

Bu Yazı da İlginizi Çekebilir: En Ucuz Çıktı Nereden Alınır? (İşte Bakmanız Gereken Yerler)

 

Çıktı Alarak Çalışmanın Başarıya Etkisi

Çıktı alarak çalışmanın ne kadar önemli ve etkili bir yöntem olduğunu neredeyse bütün yazılarımızda vurguluyoruz. Online ortamda yapılan çalışmalar hem yazıya dökülmediğinden kalıcı olmamakta, hem de gözlerin çabuk yorulmasına neden olmaktadır. Bu ise daha kısa sürede çalışmaktan yorulmanıza veya sıkılmasına sebep olacaktır.

Online baskı merkezimiz olan buradanbastir.com, elinizdeki PDF dosyalarının çıktısını kaliteli ve ekonomik olarak almanıza imkân verir. İlgili çıktılar sayesinde çok daha verimli ve etkili ders çalışabilirsiniz. Siz de çıktı almak için aşağıdaki videoyu izleyerek anasayfamız üzerinden anında siparişlerinizi oluşturabilirsiniz.

MÜŞTERİ GERİBİLDİRİMLERİ

Teşekkürler